نقدینگی کشور برای امروز ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ برابر است با:
۰

نقدینگی کشور

خلق پول بانکی

۰

پایه پولی

۰

خلق پول توسط بانکهای دولتی

داده ای موجود نیست

خلق پول توسط بانکهای خصوصی

داده ای موجود نیست

بدهی های دولت به بانک مرکزی

۰

بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی

۰

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

۰

خالص سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی

۰

سایت ساعت بدهی‌های ایران به رهگیری لحظه به لحظه اقتصاد ایران پرداخته و آن اجزاء مختلف آن را رصد می‌کند. نقدینگی که از مهم‌ترین مولفه‌های هر اقتصادی محسوب می‌گردد به نوعی بدهی است که در اقتصاد با اسم خاص از آن یاد می‌شود. انچه در این سایت مدنظر است بررسی عواقب و نتایج این افزایش بدهی در کشور است. و این سوال را پدید می‌آورد اینکه فرای نگاه اسلام به بدهی آیا بدهی شاخصه خوبی برای اداره کشور است یا خیر ؟!

نرخ تورم

۰

ضریب جینی

۰

شاخص فلاکت

۰

نرخ بیکاری

۰

نرخ تضعیف ریال

۰

تورم خوراکی‌ها

۰

نقدینگی بر حسب نفر

۰

تعداد افراد زیر خط فقر

۰