تعریف آن مشابه نرخ تورم است با این تفاوت که سبد کالایی صرفا شامل خوراکی‌ها می‌شود