پایه پولی

پول پرقدرت (high-power money) یا ریال‌هایی که منشاء انتشار آن، بانک مرکزی است. در واقع بعبارتی دیگر پایه پولی به مجموع ذخایر(reserve)، اسکناس و مسکوکات و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفته می‌شود. منظور از ذخایر یا  reserve همان سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌باشد reserve دارایی بانک است و مردم عادی به آن دسترسی ندارند چراکه در بانک مرکزی حساب ندارند. نکته دیگری که باید به آن دقت کرد‎‏، ‎‏‎‏‏بر خلاف تصور اشتباه برخی افراد پایه پولی جزئی از نقدینگی نیست. پایه پولی راس هرم پولی و پول انتشار یافته توسط حاکمیت یا سند بدهی حاکمیت است.