خالص دارایی های خارجی:

آن بخشی از اسعار خارجی، طلا و نظایر آن که بانک مرکزی آنها را دریافت و به ازای آنها ریال منتشر کرده است. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی به عنوان سپرده‌پذیر شرکت نفت، دلارهای نفتی این شرکت را نگه دارد بدون اینکه به شرکت نفت ریال داده شود، این مقدار در زمره دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد. اگر بانک مرکزی بخشی از اسعار خارجی خود را به دلایل مختلف در بازار بفروشد و ریال را جمع کند، بدیهی است که مقدار خالص دارایی‌های بانک مرکزی، کاهش می‌یابد.