شبه پول:

سایر انواع سپرده‌ها به جز سپرده دیداری شامل قرض‌الحسنه پس‌انداز، کوتاه مدت، یکساله، دوساله و … پنج ساله و متفرقه در طبقه شبه پول قرار می‌گیرد.