ارزش پول ملی:

ارزش پول ملی بر حسب اسعار خارجی عبارت است از اینکه هر یک ریال چه نسبتی با ارزهایی همچون دلار، یورو، یوآن و نظایر آن دارد. به عنوان مثال هر یک ریال برابر با ۰۰۰۰۲۳/۰ یورو می‌باشد.